Στέγη παιδιού Κοζάνης « Ο Άγιος Στυλιανός»
Project Description
Η Στέγη παιδιού Κοζάνης « Ο Άγιος Στυλιανός», αναγνωρίστηκε επίσημα ως Σωματείο και πήρε νομική υπόσταση το 1960 με την υπ’αρίθμ. 529/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου Κοζάνης, στην πραγματικότητα όμως είχε ξεκινήσει δέκα χρόνια περίπου νωρίτερα το θεάρεστο έργο της. Κάτω από την έμπνευση και καθοδήγηση του τότε ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης κ. Αποστόλου, πολλά από τα κατοπινά μέλη της είχαν αναπτύξει έντονες φιλανθρωπικές δραστηριότητες και μεγάλη δράση.
Project Details