Σύλλογος Εκπαιδευτών Φροντιστών Δυτ.Μακεδονίας
Project Description

sefdym_screen2 sefdym_screen1

Σύλλογος Εκπαιδευτών Φροντιστών Δυτ. Μακεδονίας

Κεντρικός στόχος είναι η βελτίωση της παιδείας στην Ελλάδα και η γενική αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης που προσφαίρονται σε όλους τους τομείς.
Ομαδική διδασκαλία αναπτύσσει άμιλλα και ο μαθητής μαθαίνει τόσο απο τον δάσκαλο όσο και απο τους συμμαθητές του. Βρές μας επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα για να μάθεις περισσότερα για εμάς. http://sefdym.gr/
Project Details